TEH-794-6844: Vrećice za pakiranje / Vrećice perforirane

VREĆICE PERFORIRANE za pakiranje kruha i ostalo

Vrećice perforirane za pakiranje kruha i ostalo
 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr