TEH-809-4503: Strojevi i kalupi za tjesteninu / Stroj za ribanu tjesteninu

Stroj za ribanu tjesteninu

Stroj za ribanu tjesteninu
 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr