TEH-789-4328: ">Strojevi za pakiranje / pakirni strojevi / Automatske pakirnice "Flow-pack"

HORIZONTALNI "FLOW-PACK" 700

TEHNIČKI PODACI:
Instalirana snaga (kW) - 6
Kapacitet/ mehanički/ (kom/min) - 0-60
Dužina pakiranja (mm) - 50-600
Širina pakiranja (mm) - 10-330
Visina pakiranja (mm) - max. 120
Širina folije (mm) - 800
Masa stroja (kg) - 1200

OPCIJE:
Folija širine 800mm
Pisač za ispis datuma, logotipa i sl.
Foto ćelija za pozicioniranje ispisa
Duža pokretna traka za unos proizvoda
Ubacivanje alkohola u pakiranje


 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr