TEH-789-1885: ">Strojevi za pakiranje / pakirni strojevi / Automatske pakirnice "Flow-pack"

HORIZONTALNA PAKIRNICA 450/500

TEHNIČKI PODACI:
Instalirana snaga (kW) - 3
Kapacitet/ mehanički/ (kom/min) - 0-120
Dužina pakiranja (mm) - 50-600
Širina pakiranja (mm) - 10-220
Visina pakiranja (mm) - max. 120
Širina folije (mm) - 450
Masa stroja (kg) - 650

OPCIJE:
Folija širine 500mm
Pisač za ispis datuma, logotipa i sl.
Foto ćelija za pozicioniranje ispisa
Duža pokretna traka za unos proizvoda
Ubacivanje alkohola u pakiranje

 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr